Adresa kanceláře:

Jan Žatecký - advokátní kancelář

Na Podkovce 171/16
Praha 4, 147 00

Telefon: +420 222 512 286 +420 602 132 670 E-mail: janzatecky@janzatecky.cz kancelar@advokatvpraze.cz

Pokud nás chcete kontaktovat,
klikněte na tlačítko a napište nám zprávu.

JUDr. Jan Žatecký - Advokátní kancelář - idatabaze.cz Advokátní, právní kanceláře (právník) - idatabaze.cz

Obchodní právo:

 • Řízení ve věcech Obchodního rejstříku
 • Vypracování obchodních smluv
 • Revize obchodních smluv
 • Zastupování klientů před soudy
 • Právo CP

Trestní právo:

 • Obhajoba klientů v trestním řízení
 • Komplexní právní poradenství v oblasti trestního práva a přestupků
 • Zastoupení poškozených v trestním řízení

Občanské právo:

 • Komplexní právní poradenství v oblasti občanského práva
 • Rodinné právo
 • Právní zastoupení klientů v občanskoprávních sporech
 • Byty
 • Vypracování podkladů na soudní výkon rozhodnutí
 • Návrhy žalob
 • Vypracování smluv
 • Realizace smluv včetně úschov plnění
 • Zastupování klientů v řízeních před
 • Nejvyšším a Ústavním soudem
 • Revize smluv

JUDr. Jan Žatecký

Právník s dlouholetou prací v justici a poté v advokacii

 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Oblast nemovitostí
 • Právní vztahy bytových družstev
  a společenství vlastníků bytových jednotek

JUDr. Leoš Lejsek

Právník s dlouholetou prací v justici a poté v advokacii

 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo
 • Právo CP se zaměřením na Směnečné a šekové právo

JUDr. Jan Žatecký (ml)

Právník s dlouholetou praxí ze státní správy a komerční sféry

 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Veřejné zakázky
 • Koncese
 • Hospodaření s majetkem státu a privatizace